Đội ngũ chuyên viên...  quảng cáo lx1  Chuyên gia giúp khách...  Chuyên gia môi giới  Hãy đặt điều kiện tối đa...
Video Clip
Tìm chúng tôi trên facebook
NHà tư vấn

NGHỀ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH

7/19/2017 10:14:48 AM

Bất động sản tại Việt Nam ngày càng phát triển do dân số đông cũng như nhu cầu về nhà ở ngày càng tăng cao và các nhà môi giới bất động sản đóng một vài trò khá quan trọng trong lĩnh vực này. Tuy nhiên khách hàng ngày nay có kiến thức về mua bán nhà đất nên các nhà môi giới ngày càng phải hoàn thiện mình về kiến thức về thị trường, pháp lý, kỹ năng giao tiếp và cách thức marketing trong lĩnh vực bất động sản để tạo nên sự khác biệt và niềm tin với khách hàng.

KIẾN THỨC CƠ SỞ
1. Pháp luật về kinh doanh bất động sản
Pháp luật về kinh doanh bất động sản.
Pháp luật về đất đai.
Pháp luật về nhà ở.
Pháp luật về dân sự
Pháp luật về đầu tư, xây dựng.
Pháp luật về thương mại, doanh nghiệp.

2. Thị trường bất động sản
Tổng quan về thị trường bất động sản.
Phân loại thị trường bất động sản.
Các yếu tố của thị trường bất động sản.
Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản.
Vai trò của Nhà nước đối với thị trường bất động sản.
Giá trị và giá cả bất động sản.

3. Đầu tư kinh doanh bất động sản
Những vấn đề cơ bản về đầu tư kinh doanh bất động sản
Trình tự, thủ tục thực hiện một dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.
Nội dung các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản
Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản
Thông tin và hồ sơ bất động sản.

QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN
1. Tổ chức và quản lý sàn giao dịch bất động sản
Giới thiệu sàn giao dịch bất động sản.
Vai trò của sàn giao dịch bất động sản trong thị trường bất động sản.
Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.
Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản.
Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.
Điều kiện của người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.
Thông tin về bất động sản và kinh doanh bất động sản qua sàn giao dịch.
Tổ chức các dịch vụ tại sàn giao dịch bất động sản.

2. Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản
Thu thập thông tin về cung – cầu bất động sản.
Xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản.
Lập hồ sơ thương vụ môi giới
Thời hạn và những bước thực hiện thương vụ môi giới.
Kỹ năng môi giới bất động sản.
Marketing bất động sản.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong giao dịch bất động sản.
Tổ chức và quản lý văn phòng môi giới bất động sản.